Back to Top

Stiv storetå


Stiv storetå (hallux rigidus) er en lidelse, der udvikler sig ganske langsomt og gradvist re-ducerer bagudbøjningen i storetåens grundled. Det medfører ofte smerter under den del af forfoden, som ligger mellem storetå og lilletå, fordi man pga. den nedsatte bagudbøjning i storetåens grundled tvinges til at krænge foden mod ydersiden under gangafviklingen. Hvis man anvender stift fodtøj, hvor der ikke er mulighed for nogen bagudbøj-ning i forfoden, vil smerterne ikke fremprovokeres. Når storetåens bag-udbøjning når under 30 grader, vil der i det mest almindelige fodtøj opstå belastningssmerter i forfoden. På dét tidspunkt kan en operativ behandling være nødvendig, der i de fleste tilfælde består i fjernelse af de knogle-fremspring, der opstår på oversiden af storetåens grundled. Det vil ofte kunne bedre bagudbøjningen i storetåen i en længere årrække, og når effekten af denne operation aftager, skal man overveje indsættelse af kunstigt led i storetåen. Der findes andre operationsmetoder, men de er ofte ledsaget af en betydelig reduktion af kraften ved afvikling af gangen. Operationen foregår i lokal bedøvelse. Trådene fjernes efter 10 dage, og der an-vendes en speciel sko (hælsko) i ca. 2 uger. Den samlede sygemelding er ca. 4-6 uger.